Διαβήτης Τ1, Τ2, Κύησης

Στο γραφείο μας γίνεται εκπαίδευση στο διαβητικό άτομο για την  μέτρηση των υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπαρών.

Αντιμετωπίζουμε περιστατικά ΣΔτ2, ΣΔτ1 και διαβήτη κύησης.

Στόχος μας η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η εξοικείωση  του διαβητικού με την ασθένεια του, ώστε να μπορεί να τον εντάξει  στην καθημερινότητα του .

Προσεγγίζουμε το παιδικό διαβήτη (τύπου 1)  με τέτοιο τρόπο ώστε το παιδί όταν ενηλικιωθεί να είναι έτοιμο και ανεξάρτητο στη ρύθμιση του διαβήτη του!

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια πάθηση του παγκρέατος, που χαρακτηρίζεται από υψηλές τιμές γλυκόζης στο αίμα.

Εμφανίζεται όταν το πάγκρεας είτε δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη ή καθόλου ή η παραγόμενη ινσουλίνη δεν εξυπηρετεί το σκοπό της.

Πιο συγκεκριμένα, η γλυκόζη, εξαιτίας της έλλειψης ινσουλίνης, δεν εισέρχεται στα κύτταρα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται το ποσοστό της στο αίμα.

Διαβήτης